Publications

Bentinck, S., & Vos, A. (1981). Zedelijkheid en zelfbeheer : huisvesting van alleenstaande vrouwen in Nederland 1850-1965. (Msc), Delft University of Technology, Delft. WorldCat.org database.

Bentinck, S. A. (2015). Pleidooi voor de academische plek. Houd rekening met hoe mensen zijn. TH&MA : tijdschrift voor hoger onderwijs & management, 22(5), 6-9.

Bentinck, S. A. (2016, June 8-11, 2016). From bricks to breeding ground – University real estate in the digital society Paper presented at the European Real Estate Society, 23rd Annual Conference, Regensburg, Bavaria/Germany.

Bentinck, S. A. (2016). Met Roeterseiland naar de toekomst. de Uitdienstbode, 4(2), 10-11.

Bentinck, S. A. (2020). Time and the city campus. In E. Keyte (Ed.)/AHMM, University of Amsterdam: a minigraph (pp. 7-8). London: FifthMan.

Bentinck, S. A., & Van Oel, C. J. (2015, 24th to the 26th of August 2015). Creating students’ place attachment to university buildings. Paper presented at the 11th Biennial Conference on Environmental Psychology, Groningen

Bentinck, S. A., van Oel, C. J., & van Dorst, M. J. (2020). Perception of privacy in a university building: The transparency paradox. Frontiers of Architectural Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.foar.2020.03.004

van der Voordt, D., & Bentinck, S. (2014). Ruimtelijk faciliteren van kennis delen. Facility Management Magazine,(214) 2014, 31- 32.

 

Download articles:

On campus Roeterseiland of the University of Amsterdam (in Dutch): UVA Uitdienstbode nr 4.2-2016 pp10-11

On the academic workplace (in Dutch): Pleidooi voor de academische plek

Talking with architect Joost Ector of Ector Hoogstad architects on campus design (in Dutch) EHA-magazine-Campus; van Es, E. (2014). Maximaal bijdragen aan daadwerkelijke uitwisseling. Een gesprek over campusontwerp in theorie en praktijk. EHA Magazine #7  14 – 17